FAKTA OM CANE CORSO Cane corson är idag en mycket lojal hem- och familjekär ras och vanligtvis mycket bra med barn. Den månar om hela familjen och de husdjur som eventuellt igår och är mycket lyhörd för ägarens önskemål. Har lätt för att lära och lyssnar mycket på rösten. Cane corson ska vara stabil mentalt, vaksam och uppmärksam, med vaktinstinkt. Den är inte alltid förtjust i främlingar utan kan ignorera dessa, den ska dock inte vara för reserverad utan acceptera hantering av de personer ägaren godkänt. Rasen behöver en god social miljöträning under uppväxten för att utvecklas optimalt. Cane Corso är en uthållig, stark och mycket tålig, aktiv och rörlig hund och kräver ett visst mått av motion och rörelsefrihet. Samtidigt som den även har typiskt lugnt molosstemperament. En allround aktiv sällskapshund med i många fall flera goda bruksegenskaper. Här i sverige är det många som ställer ut sin/sina corsos men fler & fler ser man ute i spåret,lydnadsplan & även syns den mer & mer inom wp:n & agilityn. Numera så får rasen även ta viltspårschampionat så fler & fler har letat sig ut i skogarna för att spåra.Väldigt duktig på personsök .Finns i dagsläget även en corsos som försvarmaktshund.

  

Cane Corso Rasstandard

Användningsområde: Vakthund
FCI- klassifikation: Grupp 2, sektion 2,2

 Bakgrund: Rasen hästammar främst från de gamla romerska Molosserhundarna.  Rasnamnet kommer från latinets "cohors", som betyder "försvarare och väktare av gården".

Helhetsintryck: Cane Corso skall vara en medelstor till stor hund, robust och kraftig men ändå med en viss elegans. Den skall ha kraftfull och torr muskulatur.

Viktiga måttförhållanden: Huvudets längd skall närma sig 36% av mankhöjden. Rasen skall vara något längre än den är hög.

Uppförande/kara: Cane ktärCorso är väktare av egendom, familj och boskap. Rasen är synnerligen vig och den är lättlärd. Förr användes den till att driva boskap och till jakt på storvilt.

Huvud: Huvudet skall vara stort och typiskt för en moloss. Skallens och nosryggens plan skall vara något konvergerande.

Skallparti: Skallen skall vara bred. Vid okbågarna skall bredden vara densamma eller något överstiga skallens längd. Skallen skall vara konvex i sin främre del för att sedan bli tämligen flat i förlängningen mot nackknölen. Pannfåran skall vara markerad.

Stop: Stopet skall vara markerat.

Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart och stor med stora, vida näsborrar. Den skall ligga i linje med nosryggen.

Nosparti: Nospartiet skall vara tydligt kortare än skallen, kraftigt och kvadratiskt. (nosparti och skalle skall förhålla sig som 1:2) Det skall vara nästan lika brett som långt med parallella sidolinjer. Nosryggens profil skall vara rak.

Läppar: Läpparna skall vara måttligt nedhängande och täcka underkäken så att nospartiets nedre profil bildas av läpparna.

Käkar/tänder: Käkarna skall vara stora, kraftiga och böjda. Svagt underbett. Tångbett tolereras men är inte önskvärt.

Ögon: Ögonen skall vara medelstora, ovala, svagt framträdande med rakt framåtriktad blick. Ögonkanterna skall vara väl åtliggande. Ögonfärgen skall vara så mörk som möjligt i harmoni med pälsfärgen. Uttrycket skall vara intressant och uppmärksamt.

Öron: Öronen skall vara trekantiga, hängande och vara högt och brett ansatta, väl ovan okbågarna. Kuperade öron har nästan alltid formen av en liksidig triangel.

Hals: Halsen skall vara stark, muskulös och lika lång som huvudet.

Kropp: Kroppens längd skall något överstiga mankhöjden. Kroppsbyggnaden skall vara kraftfull men inte undersätsig.

Manke: Manken skall vara markerad och högre än korset.

Rygg: Ryggen skall vara plan, mycket muskulös och stram.

Ländparti: Ländpartiet skall vara kort och starkt.

Korset: Korset skall vara långt, brett och svagt sluttande.

Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara välutvecklad i tre dimensioner och nå till armbågarna.

Svans: Svansen skall vara tämligen högt ansatt och mycket tjock vid roten. I hemlandet är den oftast kuperad vid fjärde kotan. Under rörelse bärs den högt, men aldrig rullad eller rakt upprättstående.

Hud: Huden skall vara tämligen tjock och ganska stramt åtliggande.

Päls: Pälsen skall vara kort, glansig och mycket tjock med någon underull.

Färg: Svart, blygrå, skiffer, ljusgrå, ljust fawn (gulaktig), hjortröd och mörkt fawn, brindle. Den svarta eller grå masken hos fawnfärgade och brindlefärgade hundar skall inte sträcka sig över ögonen. En liten vit fläck i bringan, på tåspetsarna och nosryggen tolereras.

Mankhöjd: Hanhund: 64-68 cm, Tik: 60-64 cm. En avvikelse på +/-2 cm tolereras.

Vikt: Hanhund: 45-50 kg, Tik: 40-45 kg.

Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Framställ:

Skulderblad: Skulderbladen skall vara långa och snedställda. Skuldrorna skall vara mycket muskulösa.

Överarm: Överarmarna skall vara starka.

Underarm: Underarmarna skall vara raka och mycket kraftiga.

Handlov: Handlovarna skall vara elastiska.

Framtassar: Framtassarna skall vara som kattassar.

Bakställ:
Lår:
Låren skall vara långa och breda med konvex bakre linje.

Underben: Underbenen skall vara starka och torra.

Has: Haslederna skall vara måttligt vinklade.

Mellanfot: Mellanfötterna skall vara kraftiga och seniga.

Baktassar: Baktassarna skall inte vara fullt lika kompakta som framtassarna.

Rörelser: Rasen skall röra sig med långt steg. Traven skall vara utsträckt. Trav är den gångart rasen föredrar.

Allvarliga fel:

* Skallens och nosryggens plan är parallella eller konvergerar för mycket.
* Nosparti där sidorna konvergerar.
* Nostryffel som delvis saknar pigment.
* Saxbett, uttalat underbett.
* Svans som är ringlad eller vertikalt buren.
* Kontinuerlig passgång i trav.
* Storlek över eller under angivna mått

Diskvalificerande fel:

* Skallens och nosens plan divergerar.
* Nostryffel som helt saknar pigment.
* Nosrygg som är konkav eller konvex, s.k. romersk näsa.
* Överbett.
* Ögonkanter som helt eller delvis saknar pigment.
* Blå ögon.
* Skelögdhet.
* Svanslöshet, medfödd eller förvärvad kort svans.
* Päls som är medelläng, slät eller har fransar.
* Färger som inte finns upptagna i standarden samt stora vita fläckar.

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.