Further down the page there English version of the text in red

Hälsan & den mentala biten är väldigt viktig för oss.

Avel för oss är inte bara att producera utan hela tiden försöka förbättra vi tar inte en kull valpar bara för tagandets skull,det ska verkligen vara något vi själva tror mycket starkt på därför har vi inte så många kullar & det ligger lång planering & engagemang bakom varje kull  .

Vi har ett gott samarbete med några väl utvalda uppfödare utomlands och reser mkt för att se rasen i andra länder och utbyta erfarenheter m.m.

 

 

Vi har ett hälsoprogram som vi använder på våra avelsjur  som innebär:

Mentalbeskrivning i svenska kennelklubben ,där hunden testas i olika pressade situationer dels rädsla,aggressivitet , hantering & överraskning samt skottfasthet  med mera ,allt detta på löpande band.

Röntgen utav höfter & armbågar. (Hd/Ed)

Knäna undersöks.  

Hjärtat undersöks med ul.    

 

 

Alla dessa resultat är självklart officiella  & registreras i svenska kennelklubben.

 

För oss är det viktigt att avelsdjuren testas på allt detta innan de används ,då  vi tycker att detta är viktigt för rasen & dess framtid.

Självklart försöker vi hålla oss så nära rastandarden som möjlligt exteriört.

Trots testade avelsdjur så går det aldrig i avel att GARANTERA att alla valpar i en kull går igenom dessa tester när de blir äldre.

Vårat mål är självklart att så ska vara i framtiden.

Med detta så har vi som uppfödare testat våra avelsdjur för att få så gott resultat i valplådan som möjligt då det gäller hälsa & mentalitet.

Det är väldigt svårt att hitta avelsdjur som gjort dessa tester därutav kan vi inte lova att båda föräldradjuren i en kombination har gjort dessa tester fullt ut, men vi försöker alltid att använda oss utav individer som gjort så mycket som möjligt med goda resultat & ser även bakåt samt runt omkring i stamtavlorna.

Dessa  hälsotester vi utför på våra avelsdjur underlättar för oss att veta vad vi använder oss utav för individer i avel.

T.ex höftledsresultat C,D med mera, ettor eller tvåor i resultat i armbågarna behöver inte visas fysiskt på hunden i ung ålder eller i äldre på vissa individer genom halthet.

Detta gäller även  knäna.

Tack vare dessa tester har vi möjlighet att välja individer med bra resultat,samt så vet vi vad de har om vi gör dessa tester än om vi inte gör dem ,där kan man ju aldrig veta om t.ex en hund som används ej är röntgad fram då vet man ju inte vad den skule haft likaså med ögonlysning samt knäna,man kan inte veta om man ej gör detta.

Man kan testa mycket mera ,men vi tycker att detta är en bra grund att börja med.

Ibland få vi väga för & nackdelarna med att använda en speciell individ i aveln,det kan t.ex vara ett väldigt litet avikande fel,men då ska individen ha andra saker som uppväger det lilla dock följer vi alltid skk:s ,jordbruksverket samt rasklubbens regler.

I dagsläget är vi de enda i norden som även gör patella(knä) & ögon ,men hoppas att  i framtiden att fler uppfödare kommer göra detta på sina avelsdjur så man vet vad man har & hur det ser ut i rasen.

 

Health & the mental part is very important for us.

Breeding for us is not only to produce but constantly trying to improve our self .

We only take a litter if we belive strong in it.

We also have a very good coperation ship with some other breeders in other countrys and we travel a lot outside sweden to se corso live and meet other breeders..

 

We have a health program that we use on our breeding which means:

Mental Tests in the Swedish Kennel Club, where the dog is tested in different pressed situations , fear, aggression, handling & surprise and shot All this at a certain time.

 

X-ray  of hips and elbows. (Hd/Ed)

The knees (Patella) are examined

Heart test.

 

 

With this we have as breeders tested our breeding animals to get as good results in the puppy box as possible when it comes to health & temper.

It's very difficult to find those that made these tests ,why we can not promise that both parents in a combination has made these reviews in full, but we always try to use us by individuals who have made as much as possible with good results.

Our own dogs at the kennel will ALWAYS have completed these health tests and mental test with good results.